Tullklarering

 

Låt oss hjälpa dig med tullklareringen för en snabbare och smidigare lösning.

 

Från Tullverket

Med hänvisning till artiklarna 201.1 och 222 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i enlighet med 7 kap. 21 § och 8 kap. 17 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) tillkännager3 Tullverket följande.

Elektroniska tulldeklarationer, där begäran om tullklarering görs elektroniskt, klareras, i de fall automatklarering inte sker, av en tulltjänsteman vid ett av Tullverkets tullkontor. Därutöver klareras vissa typer av andra tulldeklarationer vid tullkontoren enligt vad som anges särskilt.

Tullklarering

Vi på YTL hjälper dig med både import- och exportförtullningar. Som godkänt tullombud kan vi med vår långa erfarenget inom området erbjuda en snabb och smidig lösning för er.

Låt oss sköta all pappersexercis och dokumentation, oavsett om det rör sig om en enstaka förtullning eller om ni behöver en komplett lösning med transport och import/exportdeklaration.

För frågor eller om du behöver hjälp, kontakta oss på +46 411-570990 eller info@ytl.se så hjälper vi er.

Vi hjälper dig

  • Importförtullningar
  • Exportförtullningar
  • Godkänt tullombud
  • Lång erfarenhet
  • Enstaka & kompletta lösningar